ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Ι. Ν. Γεννήσεως Χριστού
Πρόκειται για τρίκογχο με τρούλλο ναό, αθωνίτικου τύπου, που χρονολογείται με επιγραφή χαραγμένη σε λιθανάγλυφο, το 1662. Κατάγραφος εσωτερικά, με τοιχογραφίες του 17ου αι., το τέμπλο χρονολογείται στον 18ο αιώνα ενώ οι δεσποτικές εικόνες στα 1872.