ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίου Γεωργίου Ανδρούσας
Ένα από τα ωραιότερα και πιο ενδιαφέροντα μνημεία της Μεσσηνίας είναι ο ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου στο κοιμητήριο της Ανδρούσας. Στην αρχική του μορφή ο ναός ήταν σταυρεπίστεγος. Μετά την καταστροφή της ανωδομής του το κτίριο στεγάστηκε ενιαία παίρνοντας τη σημερινή του μορφή της μικρής βασιλικής. Ο ναός έχει τριγωνική αψίδα ιερού και δυο θυραία ανοίγματα στη βόρεια και δυτική πλευρά. Η τεχνική αρτιότητα κατασκευής του μνημείου διακρίνεται στην τοιχοποιία, όπου το φροντισμένο πλινθοπερίκλειστο χτίσιμο συνδυάζεται με ένα σύστημα αδρά λαξευμένων δόμων, καθώς και στις επιλογές και την τεχνική εκτέλεση του κεραμοπλαστικού διακόσμου. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θυραία ανοίγματα του ναού που μαρτυρούν επιρροή της γοτθικής αρχιτεκτονικής. Καλύτερα σώζεται το βόρειο άνοιγμα με τη χαρακτηριστική οξυκόρυφη απόληξη και την κατασκευή του από λαξευτούς λίθους με αφανείς αρμούς. Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη της αφομοίωσης από τη ντόπια αρχιτεκτονική παράδοση ορισμένων κατασκευαστικών στοιχείων προερχόμενων από την καλλιτεχνική δραστηριότητα των Φράγκων στην δυτική Πελοπόννησο. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής κατατάσσει τον ναό του Αγίου Γεωργίου σε ένα από τα πλέον έξοχα παραδείγματα των μέσων του 13ου αι.