ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Μονής Ελληνικών
Το καθολικό της Μονής Ελληνικών ή Παλαιοκάστρου, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι ένας δίστυλος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο, χωρίς νάρθηκα και με τη σπάνια ιδιομορφία να διαγράφεται εξωτερικώς ένα αρκοσόλιο που διαμορφώνεται στη βορειοδυτική γωνία του. Στο νότιο άκρο του δυτικού τοίχου υψώνεται τοξωτό κωδωνοστάσιο, σύγχρονο με το ναό. Η τοιχοποιία του μνημείου ακολουθεί το πλινθοπερίκλειστο σύστημα, με μεγάλες λιθοπλίνθους και τεμάχια πλίνθων εκ περισυλλογής, όπως φαίνεται από τις μεγάλες διαφορές στο πάχος τους. Ο κεραμοπλαστικός του διάκοσμος είναι λιτός, ωστόσο οι λεπτομέρειες σε επιμέρους στοιχεία (τρούλος, παράθυρο κόγχης ιερού) μαρτυρούν άριστη λιθοξοϊκή, η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη κρηπίδας χρονολογούν το ναό στο 12ο - 13ο αιώνα. Αν και ο ναός διατηρείται σε καλή κατάσταση, έχουν αλλοιωθεί επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία του. Οι ελάχιστες εξαιρετικής ποιότητας τοιχογραφίες που έχουν διασωθεί είναι λίγο μεταγενέστερες από την ανέγερσή του.