ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίων Αππστόλων
Το μνημείο βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης και έχει συνδεθεί με την επανάσταση του 1821. Ο αρχικός ναός ανήκει στην παραλλαγή του ελεύθερου σταυρού με τρούλο, με τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα στην ανατολική πλευρά. Κατά την περίοδο της Β΄ Ενετοκρατίας (1685-1715), στα δυτικά του αρχικού πυρήνα προστέθηκε μία τρουλαία βασιλική προκειμένου να εξασφαλιστεί περισσότερος χώρος για το εκκλησίασμα, καθώς και κωδωνοστάσιο στη βορειοανατολική γωνία μεταξύ των κεραιών του σταυρού. Κατά την φάση οικοδόμησης της προσθήκης καθαιρέθηκε το δυτικό σκέλος του σταυρού του αρχικού ναού προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη σύζευξη των δύο φάσεων. Κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία οδηγούν στη χρονολόγηση του αρχικού βυζαντινού πυρήνα του ναού στον 12ο αι. Τον αρχικό ναΐσκο κοσμούν τοιχογραφίες που ανάγονται πιθανότατα στο 16ο-17ο αιώνα και διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση. Ο ναός υπέστη εκτεταμένες καταστροφές στο σεισμό του 1986. Ολόκληρος ο τρούλος της προσθήκης και ένα μεγάλο μέρος της θολοδομίας κατέρρευσαν. Ακολούθησαν εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες και το μνημείο αποκαταστάθηκε στην αρχική του μορφή.