ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
Το καθολικό της Μονής Καλογραιών στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας είναι ένας μονόχωρος ξυλόστεγος ναός, με διαδοχικές οικοδομικές φάσεις. Μικρό μέρος της αρχικής τοιχοποιίας διατηρείται μόνο στην αψίδα του ιερού και στο νότιο τοίχο του ναού, όπου εφαρμόζεται το ισόδομο πλινθοπερίκλειστο σύστημα δόμησης. Το αρχικό κτίσμα παρουσιάζει στενές μορφολογικές ομοιότητες με τους Αγίους Αποστόλους Καλαμάτας και δεν αποκλείεται να αποτελεί έργο του ίδιου οικοδομικού συνεργείου. Αργότερα, πιθανότατα κατά τη Β΄ Ενετοκρατία (1685-1715), ο ναός δέχτηκε εκτεταμένες μετασκευές και ανακατασκευάστηκαν κάποια από τα ανοίγματά του. Την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης πυρπολήθηκε από τον Ιμπραήμ, ενώ στα μέσα του 19ου αιώνα επισκευάστηκε. Μεταγενέστερα προστέθηκε στα δυτικά του ναού νάρθηκας από οπλισμένο σκυρόδεμα.