ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
¶ποψη ναού ¶η Στράτηγου
Ο ¶η Στράτηγος είναι ένας ερειπωμένος σήμερα, σταυρεπίστεγος αρχικά, ναός, σε αγροτική τοποθεσία μεταξύ των οικισμών Καστάνιας και Σαϊδόνα, στη μεσσηνιακή Μάνη. Στη νότια πλευρά του υψώνεται πρόσκτισμα, μεγαλύτερων διαστάσεων από το ναό. Το πρόσκτισμα αποτελούσε αρχικά προστώο το οποίο μετατράπηκε εκ των υστέρων σε παρεκκλήσιο ορθογώνιου σχήματος, με το κλείσιμο των τοξωτών ανοιγμάτων του. Η διαμόρφωση του ιερού βήματος του παρεκκλησίου παρουσιάζει ιδιομορφίες, με την απουσία εξέχουσας αψίδας και την ύπαρξη κτιστής αγία τράπεζας και πρόθεσης σε επαφή με τον ανατολικό τοίχο. Η επιμελημένη τοιχοποιία του προσκτίσματος είναι πλινθοπερίκλειστη. Στο ανώτερο τμήμα της νότιας, κύριας όψης του, διαμορφώνεται σειρά από στενά ψευδοπαράθυρα, κατασκευασμένα με πλίνθους. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, που διατηρείται σε κακή κατάσταση, έχει αποδοθεί στο 13ο αιώνα.