ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη είναι κτισμένος στην είσοδο του οικισμού της Καστάνιας. Πρόκειται για συνεπτυγμένο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με τρούλο και άνισα πλάτη κεραιών . Ανήκει σε σπάνια, κατά τη βυζαντινή περίοδο, παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα παραδείγματά της. Είναι κτισμένος με ιδιαίτερη επιμέλεια. Η τοιχοποιία του ακολουθεί το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής, διαθέτει ζώνη με πλίθινο αβακωτό διάκοσμο, οδοντωτή ταινία και κεραμικά πινάκια, από τα οποία σώζονται μόνο οι υποδοχές. Οι τοιχογραφίες του ανήκουν σε ένα ενιαίο στρώμα και χρονολογούνται από τα μέσα του 13ου αιώνα. Το μνημείο σύμφωνα με επιγραφή κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε με έξοδα όλων των κατοίκων του χωριού, προκρίτων και του κοινού λαού.