ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίου Νικολάου
Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων σταυρεπίστεγος ναός, κτισμένος δίπλα σε τμήμα του παλαιού καλντεριμιού που συνέδεε τους Δολούς με το Σταυροπήγι. Οι τοίχοι του ναού είναι δομημένοι με αργούς και ημιλαξευμένους λίθους και πλίνθους στα ψηλότερα σημεία του κτιρίου. Πάνω από το ανώφλι της μοναδικής δυτικής θύρας διαμορφώνεται ευρύ τοξωτό αψίδωμα, το οποίο πλαισιώνεται από ζώνη με κεραμοπλαστικό κόσμημα και τρία κεραμικά πινάκια. Στο εσωτερικό του σώζονται δύο στρώματα τοιχογράφησης. Το αρχικό ελάχιστα διακρίνεται. Το νεότερο στρώμα τοιχογράφησης αποτελεί τυπικό δείγμα της λαϊκής μανιάτικης ζωγραφικής των αρχών του 18ου αιώνα. Η ανέγερση του ναού ανάγεται στην Παλαιολόγεια περίοδο.