ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού. Πρόκειται για τετράστυλο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με τρούλο. Στην απόληξη του δυτικού τοίχου υψώνεται εντυπωσιακό μονόλοβο τοξωτό κωδωνοστάσιο που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, είναι κτισμένο κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποιίας και φέρει πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Η πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία του ναού κοσμείται επίσης με πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο, ενδεικτικό στοιχείο των αρχιτεκτονικών τάσεων στις εκκλησίες που κτίζονται στη Λακωνία και στη Μεσσηνία μετά τα μέσα του 13ου αιώνα. Επιπλέον στο ναό παρατηρούνται και κάποια γοτθικά μορφολογικά χαρακτηριστικά (παράθυρο βόρειου σταυρικού σκέλους, παράθυρα αψίδων πρόθεσης και διακονικού κ.λ.), τα οποία είναι αφομοιωμένα με τα στοιχεία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Εσωτερικά το μνημείο είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του 14ου αιώνα. Κατά το 16ο αιώνα υπέστη μετασκευές στην ανατολική πλευρά. (ΦΩΤ.: Αρχείο 26ης ΕΒΑ - Β. Γεωργιάδης)