ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίου Σπυρίδωνα
Η αφιερωμένη στον Άγ. Σπυρίδωνα κοιμητηριακή εκκλησία των Ζερμπισίων έχει δύο κύριες οικοδομικές φάσεις και ανάγεται στον 13ο-14ο αιώνα. Ο αρχικός, μάλλον σταυρεπίστεγος, ναός σώζεται ερειπωμένος, ενώ σε καλύτερη κατάσταση διατηρείται το νότιο καμαροσκέπαστο παρεκκλήσιο, που διασώζει σπαράγματα τοιχογραφιών του 14ου αιώνα.