ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίου Βασιλείου
Δύο χιλιόμετρα βόρεια της Μεθώνης, στο δρόμο προς Πύλο, βρίσκεται ο βυζαντινός ναός του Αγίου Βασιλείου. Πρόκειται για σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό που ανήκει στο λεγόμενο μεταβατικό τύπο, δηλαδή το συνδυασμό του ελεύθερου σταυρού με την τρίκλιτη τρουλαία βασιλική. Ο ναός είναι κτισμένος με αργολιθοδομή και φέρει οδοντωτή διακοσμητική ταινία στις κόγχες του τριμερούς ιερού. Τα παράθυρα που ανοίγονται είναι μικρά και ορθογώνια και ο τρούλος υψηλός και κυλινδρικός ενώ το καμπαναριό αποτελεί νεότερη προσθήκη. Υπέρ της χρονολόγησης στον 10ο ή 11ο αιώνα συνηγορούν ο υψηλός κυλινδρικός τρούλος, οι ημικυκλικές αψίδες του ιερού, οι σχετικά χαμηλές δίοδοι μεταξύ των κεραιών του σταυρού και των δυτικών γωνιαίων διαμερισμάτων, ο μονοκάμαρος νάρθηκας και οι ελαφρώς επιμήκεις δυτικού πεσσοί. Μικρές δοκιμαστικές τομές που έχουν γίνει στους τοίχους του κυρίως ναού απέδειξαν την ύπαρξη τοιχογραφιών ενώ και στους χώρους του ιερού διακρίνονται τα ακόλουθα σπαράγματα: στο διακονικό ο Άγιος Ευστάθιος σε στηθάριο, στην πρόθεση, η Αγία Ειρήνη, επίσης σε στηθάριο, καθώς και τμήμα φυτικού διακόσμου. (ΦΩΤ.: Αρχείο 26ης ΕΒΑ - Β. Γεωργιάδης)