ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Ταξιάρχη
Ο ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών βρίσκεται στις παρυφές της βορειοανατολικής πλευράς της πόλης του Μελιγαλά. Ο ναός ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του ημισύνθετου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο, τρεις ημιεξαγωνικές εξωτερικά κόγχες και μεταγενέστερο νάρθηκα με νεότερο καμπαναριό στη νότια πλευρά. Το κτίσμα στεγάζεται με ενιαία δίρριχτη στέγη, τρόπος ιδιαίτερα συνηθισμένος στα μνημεία της Τουρκοκρατίας. Ο τρούλος του ναού είναι κυλινδρικός με κωνική στέγη και στην επιφάνειά του δημιουργούνται δώδεκα αψιδώματα με πώρινους, ελαφρά έξεργους, ημικιονίσκους στις ακμές. Στο εσωτερικό διατηρείται κτιστό τέμπλο με γραπτό διάκοσμο λαϊκού ύφους του τέλους του 19ου ή των αρχών του 20ου αι., όπως επίσης και ξύλινος άμβωνας και δεσποτικός θρόνος της ίδιας περιόδου. Με βάση τα μορφολογικά στοιχεία ο ναός μπορεί να χρονολογηθεί στα χρόνια της Β΄ Τουρκοκρατίας, στα μέσα περίπου του 18ου αιώνα.