ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Μονής Βαϊδενίτσας
Η Μονή Βαϊδενίτσας είναι κτισμένη σε ειδυλλιακή τοποθεσία, κρυμμένη σε ένα φαράγγι ανάμεσα στα χωριά Σαϊδώνα και Εξωχώρι της Μεσσηνιακής Μάνης. Το καθολικό, αφιερωμένο στη Γέννηση της Θεοτόκου, ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπου του ελεύθερου σταυρού, με τρούλο στην ένωση των κεραιών του. Στο εσωτερικό του ναού σώζεται ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1865 που μνημονεύει τους ντόπιους τεχνίτες αδερφούς Γεννηματέα. Το μοναστήρι περιβάλλεται από τείχη και ενισχύεται από πολεμικό πύργο στη δυτική πλευρά, όπως και από άλλα βοηθητικά κτήρια, από τα οποία ξεχωρίζουν οι νερόμυλοι και οι νεροτριβές. Η ύπαρξη μέχρι και σήμερα χειμάρρων δίπλα στο συγκρότημα επέτρεψε τη λειτουργία τους, παρέχοντας στους μοναχούς επάρκεια αγαθών. Έγγραφα πιστοποιούν ότι η ίδρυση της μονής ανάγεται πριν τον 18ο αι., αλλά όλα τα κτήρια στη σημερινή τους μορφή χρονολογούνται λίγο μεταγενέστερα, από τον 19ο αιώνα. Το μνημείο, μαζί με τα άλλα μοναστήρια που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασμό και με τα προβιομηχανικά κτίσματα παραγωγής που διασώζει, συνθέτει ένα σύνολο ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.