ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Μονής Αγίου Ιωάννη Μελέ
Η Μονή Μελέ, αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, βρίσκεται στον Ταΰγετο, δυτικά του οικισμού της Αρτεμισίας. Μερικά χρόνια μετά τη διάλυση της μονής το 1833, στεγάζονταν εκεί τα Δημάκεια Εκπαιδευτήρια, ένα αλληλοδιδακτικό και ένα ελληνικό σχολείο (1854 - 1902). Σήμερα σώζεται σημαντικό τμήμα του οχυρού περιβόλου της καθώς και το καθολικό που τιμάται στη μνήμη του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Από τα κτίρια των κελιών και των λοιπών βοηθητικών χώρων ίχνη μόνο των τοίχων τους είναι ορατά. Το καθολικό ανήκει στο συνήθη για τα μοναστήρια, αρχιτεκτονικό τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλο και νάρθηκα. Το ίδιο το κτίσμα μας δίνει ελάχιστα στοιχεία για τη χρονολόγησή του. Ο αρχιτεκτονικός του τύπος συνδέεται με τα μοναστηριακά συγκροτήματα της περιοχής που ιδρύθηκαν κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Στο εσωτερικό ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που χρονολογούνται σε δύο φάσεις. Οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού και του ιερού βήματος πρέπει να αναχθούν με βάση τα τεχνοτροπικά τους στοιχεία στον 17ο αιώνα. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του νάρθηκα ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό του νάρθηκα της πλησιόχωρης Μονής Μαρδακίου, που φιλοτεχνήθηκε από το Δημήτριο Κακαβά στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες του νάρθηκα χρονολογούνται με βάση μεγαλογράμματη αφιερωματική επιγραφή στα 1716. Το μνημείο αναστηλώθηκε πρόσφατα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. (ΦΩΤ.: Αρχείο 26ης ΕΒΑ - Β. Γεωργιάδης)