ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Παναγίας Γριβιτσιανή
Το μνημείο βρίσκεται σε κατάφυτη εξοχική περιοχή κοντά στο χωριό Χωματερό του Δήμου Κορώνης. Πρόκειται για καθολικό μονής, σήμερα ερειπωμένης. Η μονή οφείλει το όνομά της στο χωριό Γριβιτσά ή Κριβιτσά (σήμερα Ευαγγελισμός) Πυλίας. Σήμερα είναι περισσότερο γνωστή με την ονομασία «Άγιο-Θόδωρος».Το καθολικό στην αρχική του μορφή ανήκε στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με μικρές διαστάσεις, τετράγωνη κάτοψη και οκταγωνικό τρούλο. Με το πέρασμα του χρόνου ο ναός εγκαταλείφθηκε και ερειπώθηκε. Το 17ο αιώνα πραγματοποιήθηκαν προσθήκες, επισκευές και ανακαινίσεις που επέφεραν αλλοιώσεις στη μορφή του. Τότε, επιμηκύνθηκε ο κυρίως ναός, προστέθηκε μικρός καμαροσκέπαστος νάρθηκας και κατασκευάστηκε ξυλόστεγο παρεκκλήσι στη βόρεια πλευρά. Το καθολικό κοσμείται με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο 17ο αιώνα, σημαντικό μέρος των οποίων έχει επιχρισθεί.