ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Μονής Σαμουήλ
Σε φαράγγι ανάμεσα στα χωριά Σαϊδώνα και Εξωχώρι της Μεσσηνιακής Μάνης βρίσκεται η Μονή Σαμουήλ, με καθολικό αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Το μοναστήρι οφείλει την ονομασία του στο μοναχό Σαμουήλ, ο οποίος ίδρυσε ή τοιχογράφησε το καθολικό, σύμφωνα με γραπτή επιγραφή, το 1633. Παρουσιάζει την τυπική διάταξη των κτισμάτων ενός μεταβυζαντινού μοναστηριού: τετράπλευρος οχυρωματικός περίβολος περικλείει το καθολικό, το οποίο προστατεύεται στη βόρεια πλευρά από πολεμικό πύργο. Το καθολικό διαμορφώνεται σε σχήμα ελεύθερου σταυρού, με τρούλο στην ένωση των κεραιών του. Ο τύπος είναι συνήθης για τη μοναστηριακή αρχιτεκτονική του 17ου αιώνα στη Μάνη και απαντά σε πολλά μνημεία της περιοχής. Στο εσωτερικό του ναού διακρίνονται τοιχογραφίες σε κακή κατάσταση διατήρησης που χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Η εποχή αυτή ήταν σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, η οποία ταυτίζεται με την ιστορική Αρδούβιστα, καθώς τότε γίνεται έδρα επισκοπής και γνωρίζει δημογραφική και οικονομική ανάκαμψη. Στα πλαίσια αυτής της ανάπτυξης εντάσσεται ενδεχομένως και η ανέγερση πλήθους μνημείων, ανάμεσα στα οποία και ισχυρά μοναστήρια.Το μοναστηριακό συγκρότημα εντάσσεται σε ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο, με το οποίο δένεται αρμονικά σε ιστορική συνέχεια.