ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη παλαιάς Μονής Βουλκάνου
Η Παλαιά Μονή Βουλκάνου βρίσκεται στην κορυφή του όρους της Ιθώμης, όπου στους αρχαίους χρόνους υπήρχε το ιερό του Διός Ιθωμάτα. Το καθολικό, στο κτίσιμο του οποίου έχει χρησιμοποιηθεί άφθονο αρχαίο οικοδομικό υλικό, είναι δίκλιτος ναός με ημικυκλική αψίδα στα ανατολικά, ορθογώνιο νάρθηκα και μικρό παρεκκλήσι κατά μήκος της βόρειας πλευράς. Ο ναός και το παρεκκλήσι είναι κατάγραφα με τοιχογραφίες των αδελφών Δημητρίου και Ιωάννη Μόσχων που χρονολογούνται, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή πάνω από την είσοδο του ναού, στα 1608.