ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίας Παρασκευής
Η Αγία Παρασκευή, 3 χιλιόμετρα ΝΑ του Τρικόρφου, ήταν στην αρχική της μορφή ένας σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο ναός του τέλους του 10ου αιώνα. Ο τρούλος και η θολοδομία κατέρρευσαν από άγνωστη αιτία, και ο ναός παρέμεινε ερειπωμένος έως το 1905, οπότε καλύφθηκε με ενιαία δίριχτη ξύλινη στέγη. Διατηρείται σημαντικό τμήμα του αρχικού κτίσματος, με λιτές και αδιάρθρωτες όψεις, ημικυλινδρικές αψίδες, έλλειψη κεραμοπλαστικού διακόσμου με εξαίρεση την οδοντωτή ταινία. Τα μορφολογικά στοιχεία του ναού, η τοιχοποιία του, τα λιγοστά γλυπτά που έχουν σωθεί τον χρονολογούν στα τέλη του 10ου αιώνα. Στο νάρθηκα του ναού διατηρούνται σπαράγματα τοιχογραφιών της βυζαντινής περιόδου.