ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίων Θεοδώρων
Το μικρό μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων, βρίσκεται λίγο έξω από το Προάστειο, στα ανατολικά του οικισμού. Η μονή δεν μνημονεύεται σε βυζαντινά κείμενα, ενώ κάποιες περιορισμένες αναφορές σε αυτήν ανάγονται στο 17ο - 18ο αιώνα, εποχή κατά την οποία ιδρύεται το νεότερο καθολικό της, από τον Ησαΐα Μυραίο (1635). Η βυζαντινή εκκλησία, που ανήκει στον τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο, χρονολογείται από τα κατασκευαστικά και τα μορφολογικά της στοιχεία στα μέσα του 13ου αιώνα Ο κεραμοπλαστικός της διάκοσμος απηχεί επιδράσεις της αρχιτεκτονικής παράδοσης του Δεσποτάτου του Μορέως. Διακοσμείται με δύο στρώματα τοιχογραφιών που σώζονται αποσπασματικά και χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 13ου και στον 17ο αιώνα. Το μνημείο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, ενδεχομένως από σεισμό, και αναστηλώθηκε πρόσφατα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.