ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίου Νικολάου
Ο ναός του Αγίου Νικολάου ήταν ο ενοριακός ναός του οικισμού του Προάστειου. Ο οικισμός, στις δυτικές παρυφές του Ταϋγέτου και σε απόσταση 7 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Καρδαμύλης, αναφέρεται στις πηγές από τις αρχές του 15ου αιώνα. Οι κάτοικοί του εξαιτίας του άγονου εδάφους ασχολήθηκαν συστηματικά με τις στρατιωτικές και ναυτικές τέχνες, με αποτέλεσμα ο οικισμός να γνωρίσει μεγάλα διαστήματα ακμής σε όλη τη διάρκεια της μεταβυζαντινής περιόδου. Μάλιστα η αφιέρωση της κεντρικής και μεγαλύτερης εκκλησίας του χωριού στον Άγιο Νικόλαο μαρτυρεί τη ναυτική παράδοση των κατοίκων του. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο. Ο ευρύχωρος νάρθηκας και το επιβλητικό κωδωνοστάσιο ? ύψους 17,50 μ. - είναι μεταγενέστερες προσθήκες. Το ναό στεγάζει σύστημα ημικυλινδρικών θόλων στην διασταύρωση των οποίων υψώνεται ο τρούλος. Στο εσωτερικό του το μνημείο είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες που ανάγονται στον 18ο αιώνα και σώζονται σε καλή κατάσταση. Το εικονογραφικό του πρόγραμμα χαρακτηρίζει ποικιλία αλλά και κάπως συγκεχυμένη μίξη εικονογραφικών θεμάτων (Χριστολογικός και Θεομητορικός κύκλος, Ακάθιστος Ύμνος, σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη, Συναξάρια και Αίνοι αλλά και μεμονωμένες μορφές αγίων). Αφιερωτική επιγραφή στο βόρειο πεσσό του ναού αναφέρει το όνομα του ζωγράφου: Αναγνώστης Σελεμπερδάκης εκ Κουτήφαρι. Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου μπορούμε να διακρίνουμε τρεις οικοδομικές φάσεις: ο αρχικός σταυροειδής πυρήνας του κυρίως ναού ανάγεται πιθανότατα στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα. Γύρω στον 16ο αιώνα προστίθεται ο νάρθηκας, για να καλύψει διευρυμένες λειτουργικές ανάγκες, ενώ σε μια τρίτη οικοδομική φάση, το 1789, κατασκευάστηκε το κωδωνοστάσιο. Ο ναός του Αγίου Νικολάου αναστηλώθηκε πρόσφατα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.