ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίας Παρασκευής
Η Αγία Παρασκευή είναι ένας μικρών διαστάσεων σταυρεπίστεγος ναός, κτισμένος στις παρυφές του οικισμού της Πλάτσας. Η τοιχοποιία του από αργούς λίθους, οι ζώνες κεραμοπλαστικού διακόσμου και τα τυφλά αψιδώματα πάνω από τη δυτική είσοδο αποτελούν στοιχεία της αρχιτεκτονικής κοντά στο τέλος της βυζαντινής περιόδου. Ο ναός κτίζεται στα 1412 σύμφωνα με λίθινη επιγραφή πάνω από την είσοδο, και αποτελεί συλλογική χορηγία κατοίκων του χωριού της Πλάτσας. Στο εσωτερικό διατηρεί το μεγαλύτερο τμήμα του τοιχογραφικού του διακόσμου, ο οποίος έχει χρονολογηθεί στις αρχές του 15ου αιώνα.