ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Προφήτη Ηλία
Ο ναός του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στην τοποθεσία Αμπύσολες, λίγο έξω από τον οικισμό των Θαλαμών και δίπλα στο νεώτερο νεκροταφείο του χωριού. Πρόκειται για συνεπτυγμένο σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο και άνισα πλάτη κεραιών ναό. Ανήκει σε σπάνια, κατά τη βυζαντινή περίοδο, παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα παραδείγματά της. Η διαμόρφωση των όψεων του είναι λιτή, με εκτεταμένη χρήση λαξευμένου πωρόλιθου στην τοιχοποίια και στα τόξα των ανοιγμάτων. Εξαίρεση αποτελεί το δίλοβο τόξο στην τρίπλευρη αψίδα του ιερού, το οποίο είναι κατασκευασμένο με πλίνθους. Στο εσωτερικό του σώζει ένα στρώμα τοιχογραφιών του τέλους του 13ου αιώνα ή των αρχών του 14ου αιώνα.