ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίας Κυριακής
Νοτιοανατολικά του χωριού Σωτηριάνικα, στη θέση «Μαυρίνιτσα», έχουν επισημανθεί έξι βυζαντινές εκκλησίες, ό,τι απέμεινε πιθανότατα από μια μεσαιωνική εγκατάσταση. Η εκκλησία της Αγίας Κυριακής είναι ένας μικρός καμαροσκέπαστος ναός κτισμένος δίπλα σε μεγάλο αλώνι. Στο εσωτερικό του διατηρούνται τοιχογραφίες με σκηνές από τη ζωή του Χριστού και της τιμώμενης αγίας, που η γιορτή της στις 7 Ιουλίου συμπίπτει χρονικά με αγροτικές δραστηριότητες και τη χρήση του αλωνιού. Ο ζωγράφος των τοιχογραφιών, αν και επαρχιακός, μάλλον γνώριζε τις τάσεις της ζωγραφικής τέχνης που κυριαρχούσαν στις μεγάλες πόλεις της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο ναός και οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 13ου με αρχές του 14ου αιώνα. Κατά καιρούς το μνημείο υπέστη σοβαρές ζημιές από σεισμούς και αναστηλώθηκε πρόσφατα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.