ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
¶ποψη ναού ¶η Γιαννάκη
Ο ¶η Γιαννάκης βρίσκεται λίγο έξω από τον οικισμό του Κάμπου. Πρόκειται για έναν μικρών διαστάσεων σταυρεπίστεγο ναό, θεμελιωμένο σε μικρό βραχώδες έξαρμα. Κτισμένος με αργούς λίθους και τμήματα πλίνθων, διαθέτει πήλινα πινάκια εντοιχισμένα στις όψεις του. Πλίνθοι έχουν χρησιμοποιηθεί στα τόξα των ανοιγμάτων και στο τυφλό αψίδωμα πάνω από τη μοναδική είσοδο στο δυτικό τοίχο. Στο εσωτερικό του διατηρούνται τοιχογραφίες σε δύο στρώματα, οι οποίες χρονολογούνται από 13ο και το 14ο αιώνα.