ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη τείχους της Βέργας
Το τείχος της Βέργας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7 χλμ. από την πόλη της Καλαμάτας, στη θέση Αλμυρός. «Βέργα» ονομάστηκε μεταφορικά το γραμμικό οχυρό ταμπούρι που κτίσθηκε με πρωτοβουλία και έξοδα Μανιατών για να φυλάει τη μεθοριακή πύλη προς την Καλαμάτα. Στην ίδια περιοχή προϋπήρχε ένα παρόμοιο τείχος που είχε κτισθεί για τον ίδιο σκοπό, ίχνη του οποίου δεν σώζονται. Εκτείνεται σε όλο το μήκος της χαράδρας του Αλμυρού, από τη θάλασσα μέχρι ένα κρημνώδες και αδιάβατο σημείο του βουνού κοντά στο χωριό Κάτω Σέλιτσα. Πρόκειται για ένα τεθλασμένο μαντρότοιχο με άφθονες πολεμότρυπες. Το ύψος του έφθανε τα 2μ. και ενισχυόταν με δύο οχυρούς πύργους: δυτικά προς τη θάλασσα με τετράγωνο πύργο και ανατολικά προς το βουνό με στρογγυλή ντάπια με θέσεις για κανόνια. Το τείχος, το οποίο σώζεται σήμερα μισογκρεμισμένο, κατασκευάστηκε προκειμένου να αποκρουσθεί ο στρατός του Ιμπραήμ και να αποφευχθεί η υποταγή της Μάνης. Η μάχη που διαδραματίσθηκε στο σημείο αυτό στις 26 και 27 Ιουνίου του 1826 είναι πολύ σημαντική καθώς είναι η πρώτη φορά που ο στρατός του Ιμπραήμ είχε απώλειες.