ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Αγίου Γεωργίου
Ο αφιερωμένος στον Άγ. Γεώργιο κοιμητηριακός ναός του Βλαχόπουλου ήταν αρχικά τρουλαία εκκλησία, του τέλους του 10ου αιώνα. Μετά από την κατάρρευση του τρούλου και της θολοδομίας του, ίσως κατά τον 19ο αιώνα, ο ναός μετασκευάστηκε σε τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική. Η αρχική φάση του μνημείου διατηρείται κυρίως στα κατώτερα τμήματα του κτίσματος.