ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Ο ναός της Μεταμόρφωσης βρίσκεται λίγο έξω από τον ομώνυμο οικισμό, και είναι κτισμένος πάνω σε πηγή νερού. Ο οικισμός του Σκάρμιγκα, όπως είναι το αρχικό όνομα του χωριού, μαρτυρείται σε μεσαιωνικά έγγραφα ήδη από το 14ο αιώνα. Ο ναός ανήκει στον αρχικτεκτονικό τύπο του ελεύθερου σταυρού με ισοπλατή νάρθηκα και αρχικά διέθετε τρούλο, ο οποίος δεν έχει σωθεί. Στα δυτικά υπήρχε προστώο, το οποίο διατηρείται και σήμερα. Η αρχική φάση του ναού χρονολογείται στο 12ο αιώνα, και έχει αρκετά προσεγμένη κατασκευή. Διαθέτει ζώνες με κεραμοπλαστικό διάκοσμο και πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία. Στο μνημείο πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες επεμβάσεις, κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο και αργότερα, όπως η ενιαία ξύλινη στέγη.