ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Εσωτερικό ναού Αγίου Γεωργίου Μπουριάνων
Ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται λίγο έξω από τον οικισμό των Φιλιατρών. Διαθέτει μία αψίδα ιερού, την οποία κοσμούν εξωτερικά υψίκορμα τυφλά αψιδώματα. Αψιδώματα διαμορφώνονται επίσης εσωτερικά, στο βόρειο και νότιο του ναού. Κτίστηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια της Β΄ Ενετοκρατίας και τοιχογραφήθηκε το έτος 1713, σύμφωνα με γραπτή επιγραφή, η οποία μνημονεύει ως κτήτορες την αρχοντική οικογένεια των Μπουριάνων. Οι τοιχογραφίες είναι έργο του Μιχαήλ Πεδιώτη, ζωγράφου κρητικής καταγωγής, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Πελοπόννησο στις αρχές του 18ου αιώνα. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Γεωργίου Φιλιατρών διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση και αποτελεί χαρακτηριστικό έργο της εποχής.