ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Αγίων Αποστόλων
Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων του Σολάκη οικοδομήθηκε λίγο πριν το 1000 μ.Χ. και εδράστηκε εν μέρει πάνω σε ένα Νυμφαίο του 2ου αι. μ.Χ. Aποτελούσε το κέντρο μιας βυζαντινής συνοικίας που αναπτύχθηκε στην περιοχή. Η αρχική κάτοψη του ναού ήταν σταυροειδής εγγεγραμμένη, με αψίδες στις τέσσερις πλευρές και νάρθηκα στη δυτική πλευρά. Τον τρούλο στήριζαν τέσσερις κίονες. Η Αγία Τράπεζα και το δάπεδο του ναού ήταν μαρμάρινα. Στην εξωτερική τοιχοποιία διατηρούνται περίτεχνα κεραμοπλαστικά κοσμήματα από οριζόντιες οδοντωτές ταινίες και «κουφικά» σχέδια τα οποία οφείλουν την ονομασία τους στην αραβική γραφή που αναπτύχθηκε στην πόλη Κούφα. Στο κτήριο εντοπίζονται τέσσερις οικοδομικές φάσεις, καθώς στο πέρασμα των χρόνων ο ναός επισκευάσθηκε και επεκτάθηκε αρκετές φορές. Είναι το μοναδικό μεσαιωνικό μνημείο, που σώζεται στο χώρο της αθηναϊκής Αγοράς. Αποκαταστάθηκε στην αρχική μορφή του κατά τα έτη 1954 - 1957. Οι λίγες σωζόμενες τοιχογραφίες στο κεντρικό κλίτος του ναού χρονολογούνται το 17ο αι. Στα υπόλοιπα σημεία του ναού έχουν τοποθετηθεί τοιχογραφίες από άλλους ναούς της περιοχής.