ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Μνημείου των Επωνύμων Ηρώω
Κτιστό βάθρο, μήκους περίπου 16μ., που περιβαλλόταν από λίθινους πεσσούς συνδεόμενους μεταξύ τους οριζοντίως με τρεις ξύλινες δοκίδες. Έφερε τα χάλκινα αγάλματα των μυθικών ηρώων των δέκα αθηναϊκών φυλών, στις οποίες ο Κλεισθένης το 508 π.Χ. κατένειμε όλους τους Αθηναίους πολίτες για διοικητικούς και πολιτικούς λόγους. Ο αριθμός των φυλών διαφοροποιείτο στο πέρασμα των χρόνων με συνακόλουθη πρόσθεση ή αφαίρεση αγαλμάτων από το μνημείο. Στις πλευρές του αναρτώνταν ξύλινοι πίνακες ανακοινώσεων για την ενημέρωση των Αθηναίων πολιτών, σχέδια νόμων προς ψήφιση, κατάλογοι στρατολογίας, δημόσιες τιμητικές διακρίσεις, επικείμενες δίκες. Η αρχική θέση του μνημείου πρέπει να ήταν σε άλλο σημείο, πιθανόν κάτω από το δυτικό άκρο της Μεσαίας Στοάς.