ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
ΠΟΛΥΜΕΣΑ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τα λείψανα της Αγίας Παρασκευής όπως διατηρούνται σήμερα, ύστερα από την πρόσφατη αποκάλυψη της αψίδας του ιερού. Άποψη από δυτικά.
Σε μικρή απόσταση από τη νοτιοανατολική γωνία του περιβόλου του Ιερού του Διονύσου βρίσκονται τα ερείπια του ναού της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για μια μονόχωρη βασιλική με δάπεδο από αρχαία μέλη σε δεύτερη χρήση και ίχνη τοιχογραφιών στους τοίχους. Γνωστή περισσότερο από σχέδια, απεικονίζεται για πρώτη φορά σε σχέδιο του Ενετού μηχανικού Verneda το 1687. Αριθμεί τρεις οικοδομικές φάσεις από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια έως το 1860.Η αψίδα του ιερού αποκαλύφθηκε το 2001 στο πλαίσιο του έργου της Ενοποίησης, παραβιασμένη από επάλληλα μεσαιωνικά στρώματα. Ο ναός καταστράφηκε πιθανότατα το 1827, κατά την πολιορκία της Ακρόπολης. Το 1860 περίπου κτίζεται μικρό ναϋδριο, ως ανάμνηση των προηγούμενων, το οποίο αποκολλήθηκε το 1961, όταν απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίστηκε ο οικισμός στην περιοχή ανατολικά του Ιερού του Διονύσου μέχρι την οδό Θρασύλλου. Σήμερα είναι ορατή η δεύτερη φάση του 17ου αι.