ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Αγορανομείου
Από το λεγόμενο Αγορανομείο σώζονται, ένα πλατύ κλιμακοστάσιο, μέρος της πρόσοψής του με τρεις θύρες, που έχουν τοξωτά υπέρθυρα από μάρμαρο Υμηττού, καθώς και τμήματα του βορείου και νοτίου τοίχου του, που είναι κτισμένοι με μεγάλες πωροπλίνθους. Μεγάλο μέρος του ανατολικού τμήματος του κτηρίου βρίσκεται κάτω από την οδό Μάρκου Αυρηλίου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμπληρωθεί η κάτοψή του. Επάνω στο επιστύλιο της πρόσοψης υπήρχε επιγραφή χαραγμένη σε πεντελικό μάρμαρο, που ανέφερε ότι το κτήριο αυτό, όπως και το δυτικό πρόπυλο της Ρωμαϊκής Αγοράς, ήταν αφιερωμένο στην Αθηνά Αρχηγέτιδα και τους Σεβαστούς Θεούς. Από την επιγραφή αυτή ένα τμήμα βρίσκεται στη θέση του επάνω στο μνημείο, δύο άλλα βρίσκονται μέσα στο μνημείο, ενώ ένα τρίτο επάνω στην Ακρόπολη, δυτικά του Παρθενώνα. Δυστυχώς λείπει η αρχή της επιγραφής με το όνομα του κτηρίου. Η αρχική ταύτισή του με το Αγορανομείο οφείλεται στον Γάλλο αρχαιολόγο P. Graindor, ο οποίος στηρίχθηκε σε μία επιγραφή, επάνω σε ένα τοξωτό υπέρθυρο από υμήττειο μάρμαρο, το οποίο εκ πρώτης όψεως έμοιαζε με εκείνα των θυρών του Αγορανομείου. Ωστόσο είναι πολύ μικρότερων διαστάσεων και προφανώς προέρχεται από άλλο κτήριο.Ο Αμερικανός αρχαιολόγος M. Hoff πρότεινε την ταύτιση του κτηρίου με το Σεβαστείο βάσει της επιγραφής της πρόσοψης, που αναφέρει τους Σεβαστούς Θεούς. Πιστεύει δηλαδή ότι είναι ένα κτήριο προορισμένο για την αυτοκρατορική λατρεία, δηλαδή τη λατρεία των θεοποιημένων αυτοκρατόρων και μελών της οικογενείας τους.Η επιγραφή της πρόσοψης πρέπει να χρονολογηθεί στην εποχή του αυτοκράτορα Κλαυδίου, ο οποίος θεοποιήθηκε επισήμως μαζί με τη σύζυγό του γύρω στο 60 μ. Χ. Στη χρονολόγηση του κτηρίου στο δεύτερο μισό του 1ου αι. μ. Χ. οδηγούν και τα μονόλιθα τοξωτά υπέρθυρα, ανάλογα με αυτά της σκηνής του Διονυσιακού θεάτρου, εποχής Νέρωνα. Σε κάθε περίπτωση, για την τελική επιβεβαίωση της ταύτισης του εν λόγω κτηρίου με το Σεβαστείο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανασκαφική έρευνα προς τα ανατολικά.