ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Μενδρεσέ Αθηνών
Οθωμανικό ιεροσπουδαστήριο. Σύμφωνα με την επιγραφή πάνω από τη θύρα εισόδου, κτίστηκε το 1721 από το Μεχμέτ Φαχρή. Η κάτοψη του κτηρίου ήταν σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, με εσωτερική αυλή και περιστύλιο που είχε δωμάτια στο πίσω μέρος. Στη βορειοανατολική του γωνία υπήρχε μικρό τζαμί.Το 1833, επί βασιλείας Όθωνα, στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα, μετατράπηκε σε φυλακή. Ο Μενδρεσές κατεδαφίστηκε το 1914 προκειμένου να πραγματοποιηθούν αρχαιολογικές ανασκαφές. Διατηρήθηκε μόνο η πύλη του κτηρίου, στη νότια πλευρά του, καθώς και μικρός θολωτός χώρος δεξιά αυτής. Κατά τις ανασκαφές του ίδιου έτους, κάτω από την αυλή του, αποκαλύφθηκε τμήμα της υστερορωμαϊκής οχύρωσης της πόλης (276 - 282 μ.Χ.), με προσανατολισμό Α. ? Δ.