ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών
Η μέχρι τώρα ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως τμήμα του κοίλου του θεάτρου και συγκεκριμένα ολόκληρη την κεντρική κερκίδα, με 10 σειρές εδωλίων από ασβεστολιθικούς δόμους. Πλαισιώνεται από άλλες δύο, μερικώς αποκαλυφθείσες. Η κατώτερη βαθμίδα των κερκίδων, εδράζεται σε λίθινο δόμο, ενώ οι υπόλοιπες έχουν θεμελιωθεί στο φυσικό επικλινές έδαφος. Στην πίσω πλευρά των δόμων υπάρχει μια αμελώς διαμορφωμένη προεξοχή, που χρησίμευε πιθανότατα για να ακουμπούν τα πόδια τους οι καθισμένοι στις υπερκείμενες θέσεις θεατές. Από τις κλίμακες που χώριζαν τις κερκίδες, διατηρούνται μόνο στη νοτιότερη δύο βαθμίδες από πατημένο χώμα και μικρούς λίθους. Συνεπώς, είτε οι κλίμακες καταστράφηκαν είτε κατά την τελευταία περίοδο χρήσης του χώρου είχαν τη μορφή κεκλιμένου επιπέδου.Αποκαλύφθηκε επίσης, πολύ μικρό τμήμα της ορχήστρας, η οποία φαίνεται πως ήταν χαλικόστρωτη. Στην περίμετρο της εντοπίστηκαν πέντε δόμοι, διαφορετικού μεγέθους ο καθένας, με επιμελημένη την ορατή προς τους θεατές επιφάνεια. Την ορχήστρα περιέτρεχε, μπροστά από την πρώτη σειρά εδωλίων, αγωγός για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων, καλυπτόμενος με λίθινους δόμους. Το υπόλοιπο τμήμα του κοίλου και της ορχήστρας, οι πάροδοι και το σκηνικό οικοδόμημα βρίσκονται κάτω από τα προς βορρά σύγχρονα κτίσματα και οικόπεδα και κάτω από το οδόστρωμα της οδού Σαλαμίνος.