ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Υδραγωγείου-υδατογέφυρας στην Ελευθερούπολη
Στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και συγκεκριμένα στις περιοχές Ελευθερούπολη και Καλογρέζα (Αλσούπολη) υψώνονται δύο ρωμαϊκά υδραγωγεία τα οποία, σύμφωνα με παλαιότερη άποψη, είχαν θεωρηθεί ότι ανήκουν στο Αδριάνειο Υδραγωγείο.

Η υδατογέφυρα στην Ελευθερούπολη υψώνεται στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Παππά και Φιλελλήνων και γεφυρώνει τον χείμαρρο του Ποδονίφτη, που πηγάζει από το Πεντελικό. Σήμερα διακρίνονται ιστάμενοι έντεκα πεσσοί, οι οποίοι εκτείνονται σε συνολικό μήκος 98 μέτρων και μέγιστο ύψος 11,50 μ. Η υδατογέφυρα στην περιοχή της κοίτης του χειμάρρου σχημάτιζε διώροφη τοξοστοιχία, ενώ εκατέρωθεν της κοίτης, λόγω της ανωφέρειας του εδάφους, η τοξοστοιχία ήταν μονή. Οι πεσσοί εδράζονταν σε λίθινα βάθρα, τα οποία στο βαθύτερο σημείο της κοίτης ήταν διαμορφωμένα με τραπεζοειδούς σχήματος απολήξεις για την προστασία τους από τα ορμητικά ρέοντα ύδατα. Στο ανώτερο τμήμα του το υδραγωγείο έφερε κτιστό υδαταγωγό με θολωτή κάλυψη, που σήμερα δεν σώζεται, μέσω του οποίου γινόταν η μεταφορά του νερού.

Για το κτίσιμο των πεσσών της υδραγωγείου έχει εφαρμοστεί το σύστημα των εναλλασσόμενων ζωνών από συμπαγείς οπτόπλινθους και από τοιχοποιία με ακατέργαστους λίθους και συνδετικό κονίαμα (opus mixtum). Το εσωτερικό τους είναι κτισμένο από χυτό υλικό λίθων και κονιάματος (opus caementicium).

Τα υδραγωγεία της Νέας Ιωνίας (Ελευθερούπολης και Αλσούπολης) θεωρούνται τμήματα ενός συστήματος υδροδότησης των Αθηνών και χρονολογούνται από τον 3ο έως τον 5ο αι. μ.Χ.
Συντάκτης
Αθηνά Χατζηδημητρίου