ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Υδραγωγείου-υδατογέφυρας στην Αλσούπολη
Στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και συγκεκριμένα στις περιοχές Ελευθερούπολη και Καλογρέζα (Αλσούπολη) υψώνονται δύο ρωμαϊκά υδραγωγεία τα οποία, σύμφωνα με παλαιότερη άποψη, είχαν θεωρηθεί ότι ανήκουν στο Αδριάνειο Υδραγωγείο.

Το υδραγωγείο στην Αλσούπολη σώζει ένδεκα πεσσούς. Εκτείνεται παράλληλα προς τον άξονα της Λεωφόρου Ομορφοκκλησιάς και τέμνει κάθετα την οδό Καποδιστρίου. Από τους σωζόμενους πεσσούς, οι τέσσερις νοτιότεροι κείνται σε πλαγιά λόφου, κάτω από τον οποίο διέρχεται, μέσω σήραγγας, οδός ταχείας κυκλοφορίας. Oι δύο βρίσκονται παρά το οδόστρωμα της οδού Καποδιστρίου και μέσα σε διαμορφωμένο πάρκο και άλλοι πέντε σε απαλλοτριωμένα οικόπεδα με προσόψεις επί των οδών Καποδιστρίου 112 και Στρατηγού Μακρυγιάννη 31. Από τη διάταξη των πεσσών, εντός του περιφραγμένου οικοπέδου, είναι προφανές ότι η πορεία των πεσσών της υδατογέφυρας συνεχιζόταν από ΒΑ προς ΝΔ.

Τα υδραγωγεία της Αλσούπολης και της Ελευθερούπολης θεωρούνται τμήματα ενός συστήματος υδροδότησης των Αθηνών και χρονολογούνται από τον 3ο έως τον 5ο αι. μ.Χ.
Συντάκτης
Αθηνά Χατζηδημητρίου