ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη θολωτού τάφου Μαραθώνα
Πρόκειται για έναν από τους εντυπωσιακότερους μυκηναϊκούς θολωτούς τάφους, ο οποίος έχει αναστηλωθεί και στεγάζεται. Ανασκάφηκε κατά τα έτη 1933 - 1935 από τον αρχαιολόγο Γ. Σωτηριάδη. Υπάρχουν δύο λακκοειδείς τάφοι εντός του θαλάμου. Ο δρόμος του τάφου, μήκους περίπου 25 μ., απέδωσε ένα μοναδικό εύρημα, τη δίδυμη ταφή αλόγων, η οποία καταδεικνύει την επιφανή κοινωνική θέση ενός των νεκρών.