ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη κτηρίου στον Αρχαιολογικό χώρο της Οινόης
Ανατολικά του μεσαιωνικού πύργου στην Οινόη αποκαλύφθηκε από τον αρχαιολόγο καθηγητή Σπυρίδωνα Μαρινάτο, το 1972, εντυπωσιακό κτήριο με ορθογώνιο περιστύλιο διαστάσεων 13,60 μ. Χ 17,30 μ., με μαρμάρινους στύλους που πατούν σε επίσης μαρμάρινο στυλοβάτη. Ο αρχαιολόγος καθηγητής κ. Πέτρος Θέμελης το συνδέει με την πηγή που βρίσκεται δυτικότερα και το θεωρεί μεγάλο κρηναίο οικοδόμημα. Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Τραυλό, ο οποίος αποτύπωσε το ιδιόμορφο αυτό κτήριο, πρόκειται για κατασκευή της εποχής του Ηρώδη Αττικού και μάλλον χρησίμευσε ως εγκοιμητήριο σχετιζόμενο με την λατρεία του Πυθίου Απόλλωνος, που συνεχίστηκε και στην ρωμαϊκή περίοδο.