ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΛΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Ρωμαϊκών Λουτρών
Ρωμαικά Λουτρά με αίθουσα υπόκαυστου που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση και εντυπωσιακό ψηφιδωτό δάπεδο με παράσταση Διονύσου και Νηρηίδων.