ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Ζ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Ναού Αθηνάς στο Πρασιδάκι
Στη θέση Ελληνικό ή Λενικό, κοντά στο Πρασιδάκι, αποκαλύφθηκε κατά τα έτη 1999 - 2004 ναός πρώιμων κλασικών χρόνων αφιερωμένος στη θεά Αθηνά. Το μνημείο είναι δωρικού ρυθμού, με έξι κίονες στις στενές και δεκατρείς στις μακρές πλευρές του. Διαθέτει πρόναο, σηκό και οπισθόδομο. Ο σηκός μάλλον έφερε διπλή, δίτονη εσωτερική κιονοστοιχία. Επίσης στο σηκό σώζεται το βάθρο λατρευτικού αγάλματος. Η πήλινη κεράμωση έφερε πλούσια γραπτή και πλαστική διακόσμηση. Ο ναός πιθανότατα καταστράφηκε από σεισμό και ύστερα ακολούθησε φωτιά μεταξύ του 1ου και 2ου αι. μ.Χ. Το πλήθος και η ποικιλία των ευρημάτων και η μνημειακή ναϊκή κατασκευή του φανερώνουν τη σπουδαιότητα της λατρευομένης θεότητας.