ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη του Πύργου της Κρούνας
Βυζαντινός πύργος που σώζεται σε ύψος έως 13,5 μ. Αποτελούσε τον πύργο μετοχίου της μονής Χελανδαρίου στην Ιερισσό.