ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη του Μεσαιωνικού Πύργου της Γαλάτιστας
Βυζαντινός πύργος με δύο υδρόμυλους στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Τυπολογικά ο πύργος ανήκει σε μία μεγάλη ομάδα βυζαντινών πύργων με ογκώδεις αντηρίδες που περιδένουν τις εξωτερικές όψεις τους.