ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη του Πύργου Ζωγράφου
Μεταβυζαντινός πύργος που ανήκε σε μετοχιακό συγκρότημα της μονής Ζωγράφου στο ομώνυμο χωριό. Ο πύργος υπήρχε ήδη στα τέλη του 15ου αιώνα, όμως η υφιστάμενη μορφή του αποτελεί προϊόν μεταγενέστερων οικοδομικών φάσεων. Εκτός από τον πύργο, σώζεται ο μετοχιακός ναός του Αγίου Γεωργίου (1842) και κάποια κοληγόσπιτα του 19ου αιώνα.