ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη της Βασιλικής Σωφρονίου
Ερείπια τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Νικήτης με αξιόλογο ψηφιδωτό δάπεδο. Σώζονται, επίσης αρκετά αρχιτεκτονικά μαρμάρινα μέλη, καθώς και πέντε αναθηματικές επιγραφές μεταξύ των οποίων και μια που αναφέρει ?Επισκόπου Σωφρονίου?,