ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
Κάστρο Μογλενών (Χρυσής). Ανατολικά τείχη.
Το κάστρο της Χρυσής ταυτίζεται με τη μεσοβυζαντινή πόλη Μογλενά, έδρα του ομώνυμου θέματος και επισκοπής από τον 11ο, τουλάχιστον, αι. Περικλείει έκταση 40, περίπου, στρεμμάτων. Στη νοτιοανατολική πλευρά διατηρούνται ένας στρογγυλός, ένας τετράγωνος και ένας ευθύπλευρος με ημικυκλικό μέτωπο πύργος. Στη νότια διασώζονται λείψανα δύο ακόμα, αναλόγων. Η χρονολόγηση του κάστρου με βάση τις πηγές, την τοιχοποιία και την ανασκαφική έρευνα, τοποθετείται μεταξύ του 10ου και 13ου αιώνα. Στο εσωτερικό του έχει ανασκαφεί τμήμα βασιλικής μεγάλων διαστάσεων, που πιθανολογείται ότι αποτελούσε τον επισκοπικό ναό των Μογλενών.
Συντάκτης
Γ. Σταλίδης, αρχαιολόγος