ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
Άποψη του περιβάλλοντος χώρου του σπηλαίου
Σπήλαιο με τρεις εισόδους με εντονότατα τα ίχνη της χρήσης του για λατρευτικούς σκοπούς στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς και στη σύγχρονη εποχή.