ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
Άποψη του σπηλαίου Πλατανότοπου
Σπήλαιο που διανοίγεται σε κροκαλοπαγές μάρμαρο, αποτελούμενο από δύο θαλάμους.
Συντάκτης
Μ. Μυτελέτσης