ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
Άποψη του σπηλαίου Ατσπάς
Το σπήλαιο «Ατσπάς» αναπτύσσεται στο μέσον της ομώνυμης χερσονήσου, 350μ. περίπου νοτίως του οικισμού της Σκάλας Μαριών. Πρόκειται για καρστικό σπήλαιο που διανοίγεται σε συμπαγή μάρμαρα της μάζας της Ροδόπης. Αποτελείται από δύο κύριες αίθουσες, που περιστοιχίζονται από δαιδαλώδεις διαδρόμους, οριζόντιους ή επικλινείς, καθώς και βαραθρώδη περάσματα, που καταλήγουν στο κατώτερο επίπεδο σε ποικίλων διαστάσεων αίθουσες και υδατοσυλλογές. Οι διαστάσεις του εξερευνημένου τμήματος είναι 80Χ55μ., με μέγιστο ύψος οροφής που προσεγγίζει τα 22μ. Στο μεγαλύτερο τμήμα του εντοπίζονται ξερολιθιές, πάχους έως 0,50μ. και ύψους έως 3,00μ., που διαμορφώνουν χώρους ποικίλων κατόψεων, ενώ συχνά έχουν και αναλημματικό χαρακτήρα. Επιφανειακά, σχεδόν σε όλη την έκταση του σπηλαίου, διάσπαρτα θραύσματα αγγείων, υπολείμματα διατροφής (οστά, όστρεα), λίθινα, πήλινα και οστέινα τέχνεργα, καθώς και άλλα κινητά ευρήματα, τοποθετούν τη χρήση του κατά την νεότερη νεολιθική ΙΙ και την πρώιμη εποχή του χαλκού.
Συντάκτης
Α. Σύρος