ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
Άποψη από το σπήλαιο Μαγαράς
Το σπήλαιο «Μαγαράς» διανοίγεται σε χαμηλό λόφο στο Δ.Δ. Αλυφαντών. Είναι δαιδαλώδες και πολυεπίπεδο σπήλαιο, εξαιτίας των έντονων καταπτώσεων, με στενή και χαμηλή είσοδο, επιμήκη κάτοψη και δύο κύριες αίθουσες. Τα δάπεδα των αιθουσών καλύπτονται από λατύπες, αργιλικά υλικά και τεμάχη από την οροφή. Τα επιφανειακά κινητά ευρήματα, κυρίως θραύσματα κεραμικής και λύχνων καθώς και τμήματα πήλινων πινακίδων, καταδεικνύουν τη χρήση του σπηλαίου από τους αρχαϊκούς χρόνους έως και την ύστερη αρχαιότητα.
Συντάκτης
Α. Μουράτη