ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος
Άποψη του σπηλαίου Σπήλιος ή του Μπουρμούλη η Τρύπα
Το σπήλαιο «Του Μπουρμπούλη η Τρύπα» ή «Σπήλιος» είναι διανοιγμένο σε ασβεστολιθικό ορεινό όγκο με την ονομασία «Γρηγορέλι» και στα νότια πρανή του υψώματος «Σπήλιος», στο Δ.Δ. Άντισσας. Έχει ευρεία είσοδο, ωοειδούς σχήματος, που φράσσεται με ξερολιθιά. Μετά την είσοδο διαμορφώνεται μια ευρεία αίθουσα, ωοειδούς κάτοψης, με περιορισμένο λιθωματικό διάκοσμο, η οποία υποδιαιρείται σε επιμέρους χώρους επίσης από ξερολιθιές. Τα τοιχώματα της αίθουσας φέρουν έντονα ίχνη αιθάλης, ως αποτέλεσμα της συχνής και παρατεταμένης χρήσης φωτιάς στο εσωτερικό του σπηλαίου, που φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί για το σταυλισμό αιγοπροβάτων. Στο δάπεδο της αίθουσας διακρίνονται πλήθος κινητών ευρημάτων, όπως κεραμική και λίθινα τριβεία, που καλύπτουν μια ευρύτατη περίοδο, από τους προϊστορικούς έως και τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.
Συντάκτης
Α. Μουράτη